Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.A
  2. ročník   II.AII.B
  3. ročník   III.AIII.B
  4. ročník   IV.AIV.B
  5. ročník   V.AV.B
  6. ročník   VI.AVI.B
  7. ročník   VII.AVII.B
  8. ročník   VIII.AVIII.B
  9. ročník   IX.AIX.B
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.10.2018