Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov s DPH 02.12.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov s DPH 02.12.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka ovocia a zeleniny s DPH 02.12.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava stropnej omietky bez DPH 28.09.2016