Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka


Priestory školy sú monitorované kamerovým systémom.

Priebeh vyučovania

1. hodina      7.45 hod. –  8.30 hod.

2. hodina      8.40 hod. –  9.25 hod.

3. hodina      9.45 hod. – 10.30 hod.

4. hodina    10.40 hod. – 11.25 hod.

5. hodina    11.35 hod. – 12.20 hod.

6. hodina    12.30 hod. – 13.15 hod.

coolPrehľad prázdnin 2020/2021cool

Sobota 8. 5. 2021
Počet návštev: 4311681

Kontakt

Názov: Základná škola, Dolinský potok 1114/28,
Kysucké Nové Mesto
Adresa: Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Riaditeľka školy: Mgr. Anita Tomaníčková
Zástupkyňa školy: Mgr. Ľuboslava Ševčíková
Email: skola@zsdolinskypotok.sk
Telefón: 041 421 25 56
Ekonomické oddelenie: 041 421 21 11
ekonom@zsdolinskypotok.sk
Školská jedáleň: 041 421 32 77
veducasj@zsdolinskypotok.sk

Úradné hodiny

Pracovný deň     úradná doba       prestávka

Pondelok              7.30 – 14.30      12.00 – 12.30

Utorok                     -----                   -----

Streda                  7.30 – 14.30      12.00 -  12.30

Štvrtok                     -----                   -----

Piatok                   8.30 – 12.00      12.00 – 12.30

 

Konzultačné hodiny učiteľov: TU

ZO ŽIVOTA V NAŠEJ ŠKOLE

Videá nájdete TU

Prelistujte si tiež pútavú knižnú publikáciu Čarovné Kysuce - zmienka o našej škole je na strane 151.

Zaujímavý je i rozhovor s pani riaditeľkou Kto v školstve zastaví, akoby cúval...

 

Ďalšie odkazy

Ahoj, sme SUĽKO a SUĽKA! 

Vitajte na stránkach našej školy.

Organizácia vyučovania od 10. 05. 2021

Vážení rodičia,

 

od 10. mája 2021 bol náš okres presunutý do II. stupňa varovania (5. stupneň červenej farby), preto zahajujeme prezenčné vyučovanie pre celú školu.

 

Žiaci a ani ich zákonní zástupcovia nemajú povinnosť predkladať negatívne výsledky testov. Podmienkou vstupu do školy pre žiakov, ktorí prichádzajú po prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov), je predloženie podpísaného tlačiva Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto vyhlásenie odporúčame priložiť elektronicky, cez rodičovské konto v EduPage. Bez vyhlásenia nie je možný nástup do školy. Prosíme o dodržiavanie bezpečnostných rozstupov pred vstupom do školy min. 2 metre. Žiak absolvuje ranný filter. V prípade opakovane nameranej zvýšenej teploty vás bude kontaktovať triedny učiteľ, preto je potrebné, aby ste boli telefonicky k dispozícii.

 

Pripomíname všetkým, ktorí majú pridelenú šatňovú sktrinku, aby si nezabudli zobrať kľúčik!

 

Vyučovanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý žiakom oznámi triedny učiteľ. Žiaci I. stupňa a 8. a 9. ročníka sa učia podľa platného rozvrhu zo začiatku školského roka (september 2020). Hygienicko-epidemiologické opatrenia sa budú dodržiavať podľa platných predpisov - žiaci si v priebehu vyučovania musia prekryť dýchacie cesty rúškom. Je potrebné, aby druhé rúško mali k dispozícii ako náhradné. Počas pobytu v interiéri bude zabezpečované vetranie a dezinfekcia rúk a priestorov.

 

Záujemci o stravovanie sa musia čo najskôr (do 07. 05. 2021 11,00hod) prihlásiť na odber stravy u  vedúcej ŠJ veducasj@zsdolinskypotok.sk, v opačnom prípade nebude deťom poskytnutý obed. Je potrebné, aby si žiaci nosili jedálenské čipy. Stravníci budú vstupovať do jedálne podľa pokynov vyučujúcich. Bližšie informácie Vám poskytne vedúca ŠJ Silvia Veselá telefonicky (041/421 32 77), prípadne mailom. V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, je nutné ho z obeda odhlásiť najneskôr do 7:30 hod. daného dňa.

 

ŠKD bude v klasickom režime - ranná smena od 6,00 hod - poobedná do 17,00 hod.

 

Školský autobus bude premávať podľa štandardného cestovného poriadku.

 

Žiak po skončení vyučovania opustí areál školy a nezdržiava sa ani na autobusovej zastávke.

 

 

Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakujeme.

 

V Kysuckom Novom Meste, 5. mája 2021                                   vedenie školy


Manuál Návrat do škôl aktualizovaný k 10. 05. 2021

Mapa COVID školský automat

COVID školský automat

Pravidlá pre školy - infografika

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Kam poslať 2 % z daní?

Vážení rodičia, priaznivci a priatelia školy!

Chápeme, aká je súčasná situácia ťažká a aké výzvy pred nás všetkých stavia dnešná doba. Pred rovnaké výzvy je postavená aj škola, ktorú navštevujú Vaše deti alebo ste ju možno navštevovali aj Vy sami. No a možno sa ešte len rozhodujete, kam budú Vaše deti chodiť a do oka Vám padla práve ZŠ Dolinský potok v KNM. Rodičia našej školy už niekoľko rokov finančne pomáhajú so zveľaďovaním priestorov a s nákupom pomôcok, ktoré žiaci aktuálne potrebujú. Založením Občianskeho združenia Suľkováčik vznikol subjekt, ktorý dokáže premeniť Vaše odvedené dane na druhý domov pre všetky deti podporujúci ich všestranný rozvoj. Veď práve v škole a v školskom klube trávia v normálnych časoch podstatnú časť dňa.

Preto sa aj tento rok uchádzame o Vašu priazeň a oslovujeme Vás so žiadosťou o poukázanie podielu zo zaplatenej dane z Vašich príjmov pre naše občianske združenie. Ako na to? Je to jednoduché – stačí vyplniť tlačivo v prílohe a odovzdať ho na príslušnom daňovom úrade alebo na ekonomickom oddelení v budove školy do 30. 04. 2021. Pokojne môžete obálku vhodiť i do poštovej schránky pri hlavnom vchode.

Za všetkých Vám vopred srdečne ďakujeme!

                                                                                             Ing. Ján Vojtek

                                                                                            predseda Občianskeho združenia Suľkováčik

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane si môžete stiahnuť: TU

Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví Váš zamestnávateľ alebo účtovník wink

Novinky

V ŠKD SA NENUDÍME

September 

VIAC FOTO

Október 

VIAC FOTO

December 

VIAC FOTO

Február

FOTO FAŠIANGY                         FOTO LEGO

    

Naši ocenení učitelia

V tomto roku boli ocenené Komenského plaketou za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu v školských službách dve naše kolegyne

Mgr. Jarmila Lišková a Mgr. Anna Adamičková,

k čomu im aj touto cestou v mene nás všetkých srdečne blahoželám.

Úprimne im želám ešte veľa trpezlivosti a aby svojim osobným príkladom aj naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním.

Mgr. Anita Tomaníčková, riaditeľka školy