Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 08.06.2018
Zmluva Dodávka didaktických prostriedkov s DPH 30.05.2018
Zmluva Dodatok k zmluve - DUO s DPH 04.04.2018
Zmluva Kúpna zmluva - Ľuboslav Moravčík - Potravinka s DPH 01.03.2018
Zmluva Výpoved' Rámcovei kúpnej zmluvy PEZA s DPH 28.02.2018
Zmluva Mandátna zmluva o službách BOZP s DPH 06.02.2018
Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bez DPH 19.01.2018
Zmluva Kúpna zmluva - TATIANA MECKOVA - DUO s DPH 10.01.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci AGRO FRUIT s DPH 10.01.2018
Zmluva Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch PEZA s DPH 10.01.2018
Zmluva Rámcova kúpna zmluva AG FOODS s DPH 19.12.2017
Zmluva Rámcova kúpna zmluva Bidfood s DPH 19.12.2017
Zmluva Poistná zmluva 2 s DPH 14.12.2017
Zmluva Poistná zmluva s DPH 14.12.2017
Zmluva Darovacia zmluva_Terlano s DPH 14.12.2017
Zmluva Dodávatel'sko-odberateľská zmluva PECY s DPH 12.12.2017
Zmluva Rámcova kúpna zmluva INMEDIA s DPH 12.12.2017
Zmluva Nájom nebytového priestoru č. 04/2017 s DPH 07.12.2017
Zmluva Rámcova kúpna zmluva DUKÁT s DPH 04.12.2017
Zmluva Darovacia zmluva_Terlano s DPH 01.12.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/79