Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 13.11.2018 Obim s.r.o
Zmluva Zmluva o nájme nebytového priestoru - telocvičňa s DPH 11.10.2018 Michal Vlček
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 28.09.2018 Slovak Telekom, a.s.
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 28.09.2018 Slovak Telekom, a.s.
Zmluva Nájomná zmluva na potravinový automat s DPH 27.09.2018 Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
Zmluva Kúpna zmluva - "Školské ovocie" s DPH 21.09.2018 Obim s.r.o
Zmluva Protokol č. 06/2018 o zverení majetku do správy ZŠ s DPH 19.09.2018 Mesto Kysucké Nové Mesto
Zmluva Darovanie záhradkárskych nožníc s DPH 12.09.2018 Slovenský zväz záhradkárov
Zmluva Nájom nebytového priestoru - ZUMBA s DPH 03.09.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 03.09.2018 Miroslav Ceniga
Zmluva Zmluva o servise počitačového vybavenia s DPH 13.08.2018
Zmluva Bezkriedy - Dodatok č. DBK18/06/1 194 k Zmluve s DPH 26.06.2018
Zmluva Kúpna zmluva Schaeffler Kysuce, spol. s r.o bez DPH 13.06.2018
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 08.06.2018
Zmluva Dodávka didaktických prostriedkov s DPH 30.05.2018
Zmluva Dodatok k zmluve - DUO s DPH 04.04.2018
Zmluva Kúpna zmluva - Ľuboslav Moravčík - Potravinka s DPH 01.03.2018
Zmluva Výpoved' Rámcovei kúpnej zmluvy PEZA s DPH 28.02.2018
Zmluva Mandátna zmluva o službách BOZP s DPH 06.02.2018
Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bez DPH 19.01.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/93