Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Lišková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Škoríková
Foto Foto Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Malíková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Jantošíková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Birošíková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Ševčíková
Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Adamičková
Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Sládeková
Foto Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Sylvia Pakancová
Foto Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Petrovová
Foto Foto Foto
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Magurová
Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Cibulková, PhD.
Foto Foto Foto
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Mrňáková
Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Koňušíková
Foto Foto Foto Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Záteková
Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Halúsková
Foto Foto Foto Foto
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Káčeriková
Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.10.2018