Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zssulkovknm.edu.sk alebo +421 41 4212556 alebo Kontakt

 
Pozícia:

ekonóm/ka   Mám záujem

Dátum nástupu:20.8. 2018
Požiadavky:vzdelanie: minimálne stredoškolské s maturitou
požiadavky: MS – Office, WORD, Excel, úč. softvér Korwin
platové podmienky: podľa Zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č.553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
Ponuka nie je aktuálna, miesto je už obsadené.
 

 
Pozícia:

učiteľ ANJ/TSV   Mám záujem

Dátum nástupu:od 3.9. 2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady : v zmysle platnej školskej legislatívy
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzač doloží pred podpísaním pracovnej zmluvy)
Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom posielajte elektronicky na: skola@zssulkovknm.edu.sk
Ponuka nie je aktuálna, miesto je už obsadené.
 

 
Pozícia:

učiteľ pre 2. stupeň s aprobáciou biológia a technika   Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Ponuka nie je aktuálna, miesto je už obsadené.
 

 
Pozícia:

učiteľ pre 2. stupeň s aprobáciou matematika / technika   Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej školskej legislatívy

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzač doloží pred podpísaním pracovnej zmluvy) zasielajte do 15. 6. 2018.

Ponuka nie je aktuálna, miesto je už obsadené.
 

 
Pozícia:

správca počítačovej siete   Mám záujem

Dátum nástupu:20.8.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží len vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte do: 15. 8. 2018.