Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zssulkovknm.edu.sk alebo +421 41 4212556 alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ pre 2. stupeň s aprobáciou biológia a technika   Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Ponuka nie je aktuálna, miesto je už obsadené.
 

 
Pozícia:

Základná škola Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru (na dobu určitú) asistenta učiteľa   Mám záujem

Úväzok:kratší pracovný čas (11 vyuč.h/týždenne)
Dátum nástupu:4.9.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej školskej legislatívy

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzač doloží pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Požadované doklady zasielajte do 28.8. 2017.

Ponuka nie je aktuálna, miesto je už obsadené.