Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zssulkovknm.edu.sk alebo +421 41 4212556 alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ pre 2. stupeň s aprobáciou biológia a technika   Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Ponuka nie je aktuálna, miesto je už obsadené.
 

 
Pozícia:

asistent učiteľa   Mám záujem

Úväzok:kratší pracovný čas (11 vyuč.h/týždenne)
Dátum nástupu:4.9.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej školskej legislatívy

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzač doloží pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Požadované doklady zasielajte do 28.8. 2017.

Ponuka nie je aktuálna, miesto je už obsadené.
 

 
Pozícia:

upratovačka   Mám záujem

Úväzok:37,5 h/týždenne
Dátum nástupu:máj 2018
Požiadavky:manuálne zručnosti, zodpovednosť
 

 
Pozícia:

učiteľ pre 2. stupeň s aprobáciou matematika / technika   Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej školskej legislatívy

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzač doloží pred podpísaním pracovnej zmluvy) zasielajte do 15. 6. 2018.
 

 
Pozícia:

učiteľ pre 2. stupeň s aprobáciou ANJ v kombinácii s ďalším predmetom NEJ/DEJ/TSV   Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej školskej legislatívy

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzač doloží pred podpísaním pracovnej zmluvy) zasielajte do 15. 6. 2018.
 

 
Pozícia:

správca počítačovej siete   Mám záujem

Dátum nástupu:20.8.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží len vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte do: 15. 8. 2018.
 

 
Pozícia:

vychovávateľka do ŠKD s nástupom do práce od 30. 08. 2018.   Mám záujem

Dátum nástupu:30. 08. 2018
Požiadavky:kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.

Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Voľné pracovné miesto bude obsadené výberovým pohovorom.

Požadované doklady posielajte na adresu školy:
Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
e-mail: skola@zssulkovknm.edu.sk
tel. č.: 041/421 2556
Ukončenie výberového konania: 09. 08. 2018
 

 
Pozícia:

školník údržbár v základnej škole    Mám záujem

Dátum nástupu:20. 08. 2018
Požiadavky:Vzdelanie
vyučený - stolár, kúrenár, vodoinštalatér, elektrikár, maliar, murár....... iné remeselné práce, manuálna zručnosť pri údržbe školy, záhradnícke práce, opravy dverí, nábytku, sociálnych zariadení.....

Náplň (druh) práce
drobné údržbárske práce, záhradnícke práce, obsluha vykurovania

Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 6:30 do 14.30

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
• Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
• manuálna zručnosť
• organizovanie a plánovanie práce

Osobnostné predpoklady
• spoľahlivosť, iniciatívnosť, zodpovednosť

Všetky požadované doklady zasielajte do: 31. 7. 2018
- e-mailom na adresu : skola@zssulkovknm.edu.sk
- tel. 0908 513 545
- poštou na adresu: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto