Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
Prečítaj si časopis Naše ocenenie

Školský časopis

Prečítaj si časopis

2018/2019

 

In-Suľkováčik č.1 2018/2019

 

 

 

 

Niečo zo starších ročníkov

Ročník: 13

In-Suľkováčik č.1 2017/2018

In-Suľkováčik č.2 2017/2018

In-Suľkováčik č.3 2017/2018

In-Suľkováčik č. 4 2017/2018

In-Suľkováčik č. 5 2017/2018

Ročník: 12

In-Suľkováčik 2016/2017 č. 1

In-Suľkováčik 2016/2017 č. 2

In-Suľkováčik 2016/2017 č. 3

In-Suľkováčik 2016/2017 č. 4

In-Suľkováčik 2016/2017 č. 5

Ročník: 11

In-Suľkováčik 2015/2016 č. 1

In-Suľkováčik 2015/2016 č. 2

In-Suľkováčik 2015/2016 č. 3

In-Suľkováčik 2015/2016 č. 4

In-Suľkováčik 2015/2016 č. 5

Ročník: 10

In-Suľkováčik 2014/2015 č. 1

In-Suľkováčik 2014/2015 č. 2

In-Suľkováčik 2014/2015 č. 3

In-Suľkováčik 2014/2015 č. 4

In-Suľkováčik 2014/2015 č. 5

Ročník: 9

In-Suľkováčik 2013/2014 č. 1

In-Suľkováčik 2013/2014 č. 2

In-Suľkováčik 2013/2014 č. 3

In-Suľkováčik 2013/2014 č. 4

Ročník: 7

in - Suľkováčik 2011/2012 č.1

Ročník: 6                                                                         

in - Suľkováčik 2010/2011 č. 1

in - Suľkováčik 2010/2011 č. 2

in - Suľkováčik 2010/2011 č. 3

in - Suľkováčik 2010/2011 č. 4

in - Suľkováčik 2010/2011 č. 5

 

Ročník: 5  

in - Suľkováčik 2009/2010 č. 1   

in - Suľkováčik 2009/2010 č. 2 

in - Suľkováčik 2009/2010 č. 3

in - Suľkováčik 2009/2010 č. 4

 

Ročník: 4                                                             

in - Suľkováčik 2008/2009 č. 1

in - Suľkováčik 2008/2009 č. 2

in - Suľkováčik 2008/2009 č. 3

in - Suľkováčik 2008/2009 č. 4

in - Suľkováčik 2008/2009 č. 5