Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
2017/2018 Denný režim O príspevkoch Celoklubové aktivity Prezentácia

Školský klub detí

2017/2018

 

Školský klub detí pri ZŠ Dolinský potok 1114/28

Kysucké Nové Mesto

Motto : ,,Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme ho získali.“
                                                                                      Jean Jacques Rousseau

Informácie o ŠKD na školský rok 2017/18
      

Zloženie ŠKD

 

 

  1. oddelenie        29 detí            p. vych. Škoríková D.
  2. oddelenie        29 detí            p. vych. Ilovská M.
  3. oddelenie        30 detí            p. vych. Grajciarová D.

 

 

Organizácia prevádzky ŠK

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa uskutočňuje v ranných a popoludňajších hodinách počas pracovných dní.

Je organizovaná podľa rozvrhu hodín.

 

  • Ranná  činnosť                 od 6,00 hod.                7,45 hod.
  • Popoludňajšia činnosť       od 11,25 hod   .           17,00 hod.