Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2009/2010 2008/2009 2018/2019

Žiacky parlament

2017/2018

 

Žiacky parlament je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. V našej škole má dlhoročnú tradíciu. Bol založený v septembri 1998 a bez prestávky pracuje takmer 20 rokov.

27. september 2017 bol pre žiacky parlament ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste významným dňom. Pred zrakmi svojich spolužiakov slávnostne zložili sľub člena žiackeho parlamentu, v ktorom okrem iného sľúbili, že budú aktívne pomáhať pri organizovaní školských akcií a svojím správaním budú príkladom pre ostatných žiakov našej školy.

Na záver ceremónie vystúpila aj p. riaditeľka Mgr. Anita Tomaníčková a popriala žiackemu parlamentu kreatívneho ducha, veľa tvorivých síl, úspechov a radosti z práce v školskom roku 2017/2018.  FOTO

                                                                                                          Mgr. Mária Birošíková

 

ZOZNAM ČLENOV ŽIACKEHO PARLAMENTU V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

5. A   Zuzka Stoláriková, Sofia Míchna, Zojka Priečková

5. B   Emka Koreňová, Alicka Pražická, Paulínka Okuliarová, Lea Petreková, Tatiana Halusková

6. A   Nino Dubec, Angelika Jancová

6. B   Vivien Hrušková

7. A   Milan Jorik, Amálka Dadajová, Emka Frolová

7. B   Natálka Halusková, Elenka Pieronová

8. A   Veronika Jarabicová, Michal Kapusta, Tamara Stančová

8. B   Dominik Školník, Dominik Šimuni

9. A   Katka Račaková, Danielka Hagenová

9. B   Viktória Urbanková, Nikola Kováčová

 

SĽUB ČLENOV ŽIACKEHO PARLAMENTU

SĽUBUJEM,

že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole. Svojim správaním pôjdem príkladom.

Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu  budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí Žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom, riaditeľstvom školy, Radou školy a Radou rodičov.

 

ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU

statut_ZP.pdf

PLÁN PRÁCE ŽIACKEHO PARLAMENTU

September:

 • Voľby do ŽP, štatút, sľub
 • Športové dopoludnie pre 1.stupeň

Október:

 • Návšteva DD – Mesiac úcty k starším
 • Týždeň zdravej výživy – TekvicaFest, turist. vychádzka na Tábor

November:

 • Pasovanie prvákov + Čarovná noc
 • Koncert na chodbe

December:

 • Predvianočné zvyky a tradície – Mikuláš, Lucie, Barbora
 • Cestujeme na Vianočné trhy
 • Posedenie pri stromčeku – Vianočná besiedka

Január:

 • Súťaž o najkrajšiu snežnú stavbu (náhradná akcia v prípade nedostatku snehu : Výstup s rodičmi a učiteľmi na Veľký Vreteň)

Február:

 • Fašiangová karneval + Pochovávanie basy
 • Valentínska pošta – relácia v šk. rozhlase

Marec:

 • Mesiac knihy – rekonštrukcia žiackej knižnice
 • Koncert na chodbe
 • Za snežienkami – jarná turistika pre deti, rodičov a učiteľov na Majtánky spojená s opekaním

Apríl:

 • Deň Zeme – prehliadka odevov z odpadového materiálu
 • Veľkonočná diskotéka

Máj:

 • Svetový deň mlieka
 • Deň matiek pre 2.stupeň

Jún:

 • Deň detí
 • Koncoročné vyhodnotenie činnosti ŽP + diskotéka