Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Rada školy

2016/2017

Rada školy pri Základnej škole, Dolinský potok 1114/28,  Kysucké Nové Mesto

Členovia Rady školy 2016 -2020

 

Mgr. Lenka Škoríková, predseda RŠ

Mgr. Libuše Horvátová, podpredseda RŠ

Marta Žáková, člen RŠ

Ing. Ján Vojtek, člen RŠ

Ing. arch. Soňa Papučíková, člen RŠ

Mgr. Janka Pieronová , člen RŠ

JUDr. Jozef Sečník, člen RŠ

Ing. Rudolf Drexler, člen RŠ

Branislav Neslušan, člen RŠ

Ivan Poláček, člen RŠ

Ing. Vavrín Randa, člen RŠ