Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
Zoznam fotoalbumov Naše videá

NAŠE FOTO

Zoznam fotoalbumov

Fotogaléria

Školský rok:

Zoznam galérií

počet galérií: 245

Ďalšie FOTO

2017/2018

Litearárna Orava - FOTO

Svet techniky Ostrava - FOTO

ŠKD Turistická vychádzka: FOTO

ŠKD Naj hračka: FOTO

ŠKD KONGO: FOTO

ŠKD Divadlo BABADLO: FOTO

Minihádzaná: FOTO

Vynálezy, ktoré zmenili svet: FOTO

Deň ZEME: FOTO

Sadenie stromčekov Orešnicami: FOTO

Shakespeare´s day: FOTO

Deň vody: FOTO

Biologická olympiáda: FOTO

Biblická olympiáda: FOTO

ŠKD Miss a boy: FOTO

ŠKD Legosúťaž: FOTO

Suľkovská Noc s Andersenom: FOTO

Deň vody: FOTO

Boj proti prejavom extrémizmu – prednáška pre žiakov 8. ročníka: FOTO

Záhradkári: FOTO

Knižná Suľkobúdka: FOTO

Návšteva škôlkarov: FOTO

Veľkonočné tvorivé dielne: FOTO

Druháci navštívili hospodársky dvor: FOTO

Biologická olympiáda – okresné kolo: FOTO

Biologická olympiáda – školské kolo: FOTO

Návšteva misionára z Tanzánie: FOTO

Poznávacia vychádzka účastníkov biologickej olympiády: FOTO

Hviezdoslavov Kubín 64. ročník – školské kolo: FOTO

Druháci a jeho veličenstvo PADÁK: FOTO

Športoví druháci: FOTO

Karneval: FOTO     VIDEO

Lyžiarsky výcvik: FOTO

Predvianočný čas v 2. B: FOTO

Posedenie pri stromčeku: FOTO

Vianočné tvorivé dielne: FOTO

Vianočné trhy: FOTO

ŠKD Snehuliak: FOTO

ŠKD: Discopizza: .FOTO

ŠKD: Vianočný turnaj v jude: FOTO

ŠKD Vianočná besiedka: FOTO

ŠKD Mikuláš: FOTO

Exkurzia Budapešť: FOTO

Mikuláš: FOTO

Pasovanie prvákov a Čarovná noc: FOTO

Koncert na chodbe: FOTO

Divadelné predstavenie v angl. jazyku: FOTO

ŠKD - opekačka: FOTO

ŠKD - teta zubárka: FOTO

Suľkovské čítanie: FOTO

Záložka do knihy: FOTO

Zručnosti pre úspech: FOTO

iBobor: FOTO

Chránené Kysuce: FOTO

ŠKD - vychádzka k rybníku: FOTO

ŠKD - šarkaniáda: FOTO

ŠKD - hasiči: FOTO

ŠKD - zmrzlina: FOTO

ŠKD - výstava zvierat: FOTO

Mesiac úcty k starším:  FOTO

Starí rodičia a vnuci: FOTO

Týždeň zdravej výživy: FOTO

Projekt Nimbus: FOTO

Čítam, čítaš, čítame: FOTO

Účelové cvičenie siedmakov a piatakov: FOTO

Noc výskumníkov: FOTO

Piatacka návšteva knižnice:  FOTO

Športové popoludnie: FOTO

Sľub žiackeho parlamentu: FOTO

Európsky deň jazykov: FOTO

Letná škola predškoláka: FOTO

 

2016/2017

Otvorenie školského roka: foto

Biela pastelka: foto

Európsky deň jazykov: foto

Noc výskumníkov: foto

Výlet do Vlkolínca: foto

Pozerajte našimi očami: foto

Návšteva Mestskej knižnice v KNM: foto

Týždeň zdravej výživy: foto

Zeleninkovo a Ovocníčkovo 1.B: foto

Projektový deň Helloveen 1.B: foto

Čítame spolu: foto

Na návšteve v Kysuckej knižnici v Čadci: foto

Týždeň s lektorom z USA: foto

Ako šiestaci dobyli Bratislavu: foto

MIKULÁŠ: FOTO

Strelecká súťaž: FOTO

iBobor: foto

Koncert na chodbe: foto

Športový deň 1. B: foto

Valentín v 1. B: foto

Valentín: foto

Výstup na tábor: foto

Svetový deň vody: foto

Noc s Andersenom: foto

Výchovný koncert_Trinásta komnata: foto

Zápis prvákov: foto

Návšteva záhradkárov: foto

Naše leporelo - slovenský rekord: foto

Shakespeare's day - foto

Deň Zeme - foto

Exkurzia Radoľa - foto

Exkurzia - mesto - foto

Bádateli, ktorí zmenili svet - foto

Súťaž CO - foto

Noc astronómov - foto