Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
 • Biologická olympiáda – okresné kolo

  11. 4. 2018 sa naše šikovné žiačky úspešne zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády.  FOTO

  Botanika

  Lejka Vojteková (6. A)          1. miesto – postup do krajského kola

  Amálka Dadajová (7. A)        2. miesto – postup do krajského kola

  Zoológia        

  Lucka Ozsvaldová (9. B)       2. miesto – postup do krajského kola

  Ivanka Gazdíková (8. A), Emka Galková (6. A)      4. miesto

  Zuzka Králiková (6. A)                                             5. miesto

  Všetkým dievčatám blahoželáme a postupujúcim aj naďalej držíme palce J.

                                                                         Mgr. Jana Cibulková a Mgr. Zuzana Sládeková

 • Deň vody – vyhodnotenie aktivít

  22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody. V našej škole si ho pripomíname rôznymi aktivitami: pijeme zdravé tekutiny, ktoré sú prísne kontrolované VODNOU POLÍCIOU, zdobíme si triedy, vyrábame dažďové kvapky, obliekame si modré oblečenie a mnohé iné. Plnenie úloh sleduje a hodnotí žiacky parlament.

  A tu sú výsledky:

  1. stupeň

  1. miesto         1. A     42 bodov

  2. miesto         2. B     40 bodov

  3. miesto         4. B     38 bodov

   

  2. stupeň

  1. miesto         7. B     48 bodov

  2. miesto         5. B     44 bodov

  3. miesto         5. A     19 bodov

   

  Výhercom gratulujeme!

  Na druhej strane by sme však chceli žiakov z 9. B a 8. B vyzvať k väčšej aktivite a snaženiu. Tentokrát majú palec dole.

                                                                                                            Mgr. Mária Birošíková

 • Kreslíme s Vrabčekom

  Každý mesiac sa tešíme na nové číslo Vrabčeka. Aj v apríli nám priniesol mnoho pútavých príbehov, hlavolamov, hádaniek, obrázkov. Tentokrát nás najviac zaujal psík Drobček. Pomáhal kohútikovi zistiť, ktorá zvieracia reč je najkrajšia. Aj nám sa veľmi páčia zvieratká, preto sme Drobčekovi nakreslili tie, ktoré sa nám v 2. B páčia najviac. Práce sa vydarili, veď posúďte sami z fotografie. „Vrabček, posielame ti ich.“

  No a pevne dúfame, že budú aj ocenené. Držte nám prsty, prosím.

                                                                                                            Mgr. Mária Birošíková

 • Biblická olympiáda

  Biblia – Sväté písmo je kniha, ktorá sa musí čítať hlavne srdcom. A to traja naši žiaci Amália Dadajová (7. A), Nina Kvetoslava Backová (7. A) a Peter Súkeník (8. A) naozaj zvládli. Spolu vytvorili jeden tím, ktorý reprezentoval našu školu na dekanátnom (okresnom) kole Biblickej olympiády. Ich úlohou bolo podrobne sa oboznámiť s knihou Genezis – SZ a s Evanjeliom podľa Marka – NZ. Čítali, spoznávali, riešili, lúštili a spoločne súťažili. Aj keď sa umiestnili na 5. mieste (z 11 škôl), vyjadrujem im veľkú vďaku za ich dôkladnú a zodpovednú prípravu. Verím, že vedomosti a skúsenosti, ktoré touto prípravou získali, dokážu aplikovať aj v živote. A keďže treba posilniť nielen ducha, ale aj telo, tak si po skončení olympiády pochutili v cukrárni na sladkej odmene.

  Srdečne blahoželáme!    FOTO

                                                                             Mgr. Jaroslava Magurová

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  Pytagoriáda – okresné kolo

  Dňa 13. 3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre 3. – 5. ročník. Našu školu reprezentovalo 14 žiakov.

   

  3. ročník        

  Slávka Koteková         3. A     2. miesto

  Matej Janec                3. A     3. miesto

  Jakub Magura             3. A     3. miesto

  4. ročník        

  Tereza Hlavatá           4. A     5. miesto

  5. ročník        

  Denis Jedinák            5. A     3. miesto

  Ján Dadaj                  5. A     4. miesto

   

  Dňa 14. 3. 2018 pokračovalo okresné kolo pre 6. – 8. ročník, do ktorého postúpilo zo školského kola tiež 14 žiakov.

   

  6. ročník

  Jakub Samuel Hoos    6. A     5. miesto

  Nina Papučíková         6. B     5. miesto

  Lea Vojteková            6. A     7. miesto

  8. ročník

  Ivana Gazdíková        8. A     2. miesto

   

 • Školský časopis

  Prečítajte si tretie tohtoročné číslo nášho školského časopisu - In Suľkováčik - TU.

 • Suľkovská Noc s Andersenom

  Už po šiestykrát sa v našej škole uskutočnilo podujatie, ktoré otvára bránu do sveta rozprávok – Noc s Andersenom.

              Okrem našej školy sa však takáto rozprávková noc realizovala aj v mnohých ďalších školách takmer po celom svete. Okrem Slovenska to bolo aj v Čechách, Poľsku, Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Bulharsku, USA, Austrálii, Grécku, Veľkej Británii, Nemecku, Dánsku, na Novom Zélande, Malte, v Španielsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, Saudskej Arábii a dokonca aj v africkej Keni. Išlo o viac ako 1600 miest s počtom účastníkov 95 000.

  Ale vráťme sa späť do našej školy!    Čítajte viac...

  FOTO

 • Deň vody

  Aká je kvalita vody, ktorú pijeme? Ako ju môžeme skontrolovať?

  Počas Svetového dňa vody 22. 3. 2018 sme spolu so žiakmi kontrolovali kvalitu pitnej vody. Žiaci si priniesli vzorku vody zo svojich domovov a odobrali sme aj vzorku vody z neďalekého potoka. Podrobili sme ich testom na zisťovanie hodnoty pH, obsahu dusičnanov, fosforečnanov a aj tvrdosti vody. Na základe porovnania výsledkov sme zistili, že nielen v škole, ale aj doma máme kvalitnú pitnú vodu, ktorú by sme si mali viac ceniť. Naopak výsledky testov vody z potoka potvrdili, že táto voda už nie je vhodná na pitie. Obsahuje totiž väčšie množstvo dusičnanov a fosforečnanov.

              „Voda je vzácne dedičstvo od našich predkov.“

  Vážme si ju a chráňme!         FOTO

                                      Mgr. Janka Cibulková

 • Boj proti prejavom extrémizmu – prednáška pre žiakov 8. ročníka

  Street Law“ (Dostaňme právo do ulíc) – je cieľom projektu, s ktorým nás oslovila Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou myšlienkou projektu je prepojiť teóriu s praxou tak, aby sa zvyšovalo právne vedomie v spoločnosti. A tak sa k nám vybrali dve študentky práva, ktoré pod vedením interného supervízora Mgr. Viktórie Markovej zaujímavým spôsobom priblížili hlavnú tému projektu Boj proti prejavom extrémizmu. Našim ôsmakom boli ozrejmené historicko-právne a trestnoprávne aspekty uvedenej problematiky a ich vedomosti boli nielen na úvod, ale aj v závere prednášky overené nečakaným kvízom. Vďaka pozornému Michalovi Kapustovi sa chlapčenskému tímu podarilo získať o niečo viac bodov ako dievčatám, a tak sa mohli podeliť o sladkú odmenu.

  Cvak – ešte jedna spoločná fotka do albumu a už sa môžeme tešiť na ďalšiu zaujímavú tému, ktorá nás bude čakať v apríli.    FOTO

  Ďakujeme za spoluprácu!

                                                                                    Mgr. Anita Tomaníčková, riaditeľka školy 

   

 • Záhradkári u nás

  Naša spolupráca so Slovenským zväzom záhradkárov v KNM pokračuje.

   

  Vo štvrtok 15. marca 2018 nás opäť navštívili členovia Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Kysuckom Novom Meste na čele s jeho predsedom pánom Ing. Ivanom Červencom. Prišli sa podeliť o svoje skúsenosti pri ošetrovaní ovocných stromčekov s našimi siedmakmi. Na hodinách sveta práce predviedli žiakom ukážky očkovania a štepenia ovocných stromčekov. Pán Červenec najskôr sám ukázal rôzne spôsoby očkovania ovocných drevín a následne si ich žiaci sami vyskúšali. Niektorí sa ukázali ako zruční budúci záhradkári a pestovatelia. Svoje zaštepené rastlinky si mohli odniesť domov do svojich záhrad, kde sa o ne budú starať.

  Priamo v ovocnom sade sa už potom samotní záhradkári postarali o predjarné ošetrenie našich drevín a zároveň prispeli radami, ako sa máme v budúcom vegetačnom období o náš sad postarať.

  Ďakujeme im za cenné rady a čas, ktorý nám venovali!      FOTO

                                                                                                 Mgr. Libuše Horvátová

 • Knižná Suľkobúdka

  16. marec 2018

  Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečítal, prežije iba jeden.

  Marec je od roku 1955 označovaný ako Mesiac knihy. To vieme takmer všetci. Ale prečo práve marec?

  V marci sa narodil aj zomrel Slovák Matej Hrebenda, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia. Aj napriek tomu, že bol slepý, venoval sa zbieraniu kníh, ich zachraňovaniu a rozširovaniu medzi ľuďmi. Vďaka dobrým ľuďom putoval po celom Slovensku a dostal sa až do Čiech či Viedne. Ďalším dôvodom je, že 16. marca sa narodil slovenský zberateľ ľudových rozprávok Pavol Dobšinský, ktorého označujeme aj prívlastkom slovenský Andersen.

  Nebola preto náhoda, že sme práve 16. marca 2018, v deň, v ktorom sme si pripomínali 190. výročie narodenia Pavla Dobšinského, v deň, ktorý je označovaný aj ako Deň slovenských rozprávok, slávnostne otvorili našu knižnú Suľkobúdku. Jej základným pravidlom sú tri slová: požičaj, vráť, vymeň.     FOTO

  Ďakujeme p. učiteľkám Jarmile Liškovej a Márii Zátekovej za realizáciu takejto peknej myšlienky a deťom, ktoré priniesli prvé knihy do Suľkobúdky:  

   

  1. A – Paulínka Kapustová

  1. B – Adamko Karcol

  2. B – Aďko Kurciník, Peťko Kurciník, Natálka Stojková, Emka Plevková

  3. A – Marek Králik, Katka Chudobová, Jakubko Magura

  3. B – Anetka Komolíková, Alžbetka Koňušiaková, Jakubko Lašút, Dávidko Mäkký

  4. A – Nicolasko Adamčík

  5. B – Lejka Petreková, Marcelko Kerhat

  6. B – Deniska Štefánková

  8. A – Veronika Jarabicová, Miško Kapusta

   

  Suľkobúdke prajeme, aby plnila svoj účel, pretože kniha nám pomáha zabudnúť na trápenie, zlepšíme si pamäť, rozšírime si slovnú zásobu, naučíme sa lepšie písať, pretože:

  Knihy sú pre človeka tým, čím sú pre vtáka krídla.

                                                                                                            Mgr. Mária Záteková

 • Návšteva škôlkarov

  Ešte posledné úpravy – zaviazať kravatu, dať na chrbát aktovku plnú sladkostí a Suľka so Suľkom môžu ísť čakať na škôlkarov. Áno, majú pre nich pripravený zaujímavý program – prehliadka školy, priama účasť na výchovno-vzdelávacom procese u prváčikov s pútavým a zaujímavým učením, cvičenie s veľkým a malým padákom v telocvični s druhákmi, stretnutie s tretiakmi a štvrtákmi a nakoniec na posilnenie a doplnenie energie teplý čajík a chutný puding v školskej jedálni.

  Suľko a Suľka postupne v dňoch 12., 13.14. 3. 2018 privítali v našej škole predškolákov zo všetkých troch materských škôlok v našom meste. Podľa iskričiek radosti a šťastia v ich očkách usúdili, že sa im v našej škole veľmi páčilo. No a my všetci sa z toho veľmi tešíme.   FOTO

                                                                                                            Mgr. Mária Birošíková

 • Veľkonočné tvorivé dielne

  15. 3. 2018

  Aká by to bola Veľká noc bez tvorivých dielní? Nuda! Preto si aj pred tohoročnými sviatkami jari pani učiteľky Lenka Koňušíková, Janka Cibulková a Zuzka Sládeková pozvali deti našej školy, rodičov a verejnosť na obľúbené kreatívne aktivity, ktoré realizovali 15. 3. 2018. Počas nich mohli popustiť uzdu nielen svojej fantázii a tvoriť originálne predveľkonočné výrobky, ale si aj oddýchnuť, porozprávať sa, zasmiať sa, uvoľniť a načerpať veľa pozitívnej energie. Pre všetkých účastníkov boli pripravené pomôcky na výrobu ovečky, kuriatka, jarných kvietkov, vejárika... Práce sa podarili. Pomáhali aj členovia žiackeho parlamentu s p. uč. Birošíkovou. Všetci mali obrovskú radosť, pretože spoločne s našimi pani učiteľkami, vychovávateľkami i rodičmi strávili príjemné a inšpiratívne popoludnie.     FOTO

  Dovidenia o rok!

                                                                                                            Mgr. Mária Birošíková

 • Druháci navštívili hospodársky dvor

  Koník, ovečka, kravička, sliepočka, kozička, zajačik...

  Naši druháci už vedia, že toto sú domáce zvieratká, z ktorých má človek veľký úžitok. Dávajú nám nielen mäso, mlieko, vajíčka, vlnu, kožu, ale robia nám aj radosť a využívame ich silu. Tety z CVČ vedia, že toto všetko sa druháci učia a aby tomu aj dokonale porozumeli, zorganizovali pre nich exkurziu na hospodársky dvor do Kysuckého Lieskovca. Tam videli kravičky, teliatka, jalovičky či kuriatka. Na farme v Ochodnici si zasa mohli pohladkať ovečky a dokonca pomojkať maličké jahniatka. Bolo to veľmi milé a druhákom sa domov vôbec nechcelo ísť.

  Na záver prišli k minerálnemu prameňu, pri ktorom sa občerstvili a vajcovkou naplnili fľaše, aby doniesli troška „príjemnej vône“ aj domov.     FOTO

  Bolo to super a naše poďakovanie patrí tetám z CVČ.

                                                                                                            Mgr. Mária Birošíková

 • Biologická olympiáda – okresné kolo

  Zojka Priečková, Adam Kvašňovský a Denis Jedinák z 5. A spolu opäť bojovali v okresnom kole Biologickej olympiády pod názvom Spiaci les (o živočíchoch). V stredu 14. 3. 2018 zúžitkovali čas strávený štúdiom živočíchov, ich poznávaním a tvorbou prepracovaného dokumentačného materiálu a zaslúžene obsadili druhé miesto.   FOTO

  Blahoželáme im!

                                                                                                            Mgr. Janka Cibulková

 • 13. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Školský klub detí

 • Biologická olympiáda – školské kolo

  „Príroda nehovorí ani anglicky, ani žiadnym iným jazykom, ale hovorí. Kľúčom je rozpoznať, čo nám hovorí.“                                                        Boyd Bushman

  Počas prípravy na biologickú olympiádu sa jazyku prírody učili i naši žiaci. V priebehu 5 mesiacov sa učili vedecké názvy živočíchov, mapovali ich výskyt, vypracúvali dokumentačné materiály, spoznávali ich život a dňa 7. 3. 2018 sa ich vedomosti zúročili v školskom kole, ktoré bolo veľmi úspešné. Účastníci sa nezľakli náročného testu, identifikácie živočíchov a ani prezentovania svojich dokumentačných prác.   FOTO

  A tu máme výsledky školského kola:

  Lucia Ozsvaldová 9. B     1. miesto

  Zuzana Králiková 6. A      2. miesto

  Ema Galková 6. A            3. miesto

  Ivana Gazdíková 8. A       4. miesto

  Kristína Petreková 8. B     5. miesto

  Sarah Škoríková 6. B        6. miesto

  Mgr. Janka Cibulková

  Mgr.Zuzana Sládeková

 • Návšteva misionára z Tanzánie

  Jambo! Hakuna matata.

  Čo znamenajú tieto slová?

  Ahoj! Žiadny problém.

  Slová sú pôvodom z Tanzánie (Afrika) a sú v jazyku swahilčina.

  A ako to vieme?

  Dňa 27. 2.1. 3. 2018 sme mali vzácnu návštevu práve z Tanzánie. Prišiel medzi nás John Ove a porozprával nám o svojej misijnej činnosti, ktorá prebieha v ich farnosti. Žiaci sa dozvedeli nové informácie, precvičili si angličtinu, preverili vedomosti z geografie a dokonca si zatancovali aj typický tanček, ktorý predvádzajú deti v Tanzánii počas omše. Návšteva sa páčila nielen žiakom a učiteľom, ale pozitívne ju hodnotila aj pani riaditeľka. Zaujímalo ju i to, ako v Tanzánii funguje systém školstva, ktorý je veľmi podobný nášmu.

  Za návštevu veľmi pekne ďakujeme a prajeme Johnovi mnoho úspechov a Božích milostí v jeho poslaní.  FOTO

                                      Mgr. Jaroslava Magurová

 • Poznávacia vychádzka účastníkov biologickej olympiády

  V sobotu 10. 2. 2018 sa naši budúci „bioolympionici“ vybrali na poznávaciu vychádzku do lesa v Dubí, ktorá im obohatila ich vedomostný obzor. Mali možnosť vidieť a odfotiť si stopy diviaka a jeho hrabanku, srnčie stopy, hniezda vtákov, zvyšky stravy od veverice, samičie jahňady liesky, ploník, borovicorasty, ich semená a mnoho iných prírodnín, ktoré využijú pri zostavovaní dokumentačných materiálov pre biologickú olympiádu. Naučili sa, ako pripravovať sadru na zdokumentovanie sadrových odtlačkov, ako správne mapovať stopy, na čo sa zamerať, aké druhy rastlín a živočíchov v danom ročnom období môžeme vidieť v lesnom biotope a pod.

  Vychádzka sa všetkým náramne páčila a už sa tešíme na deň, keď opäť podnikneme „bioolympijskú“ poznávačku do okolia našich Kysúc.     FOTO

                           Mgr. Janka Cibulková a Mgr. Zuzana Sládeková

strana: