Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
Profil školy História školy ŠkVP Informácie OZ Zápis do 1. ročníka Školská knižnica Pýtate sa... Vianočné trhy - vyhodnotenie Krúžky 40. výročie školy Čo treba k zápisu 2%

O škole

Zápis do 1. ročníka

Na školský rok 2017/2018 bolo zapísaných 36 detí. K 15. septembru 2017 evidujeme v 1. ročníku 28 žiakov.

VIDEO 2016

Na školský rok 2016/2017 bolo zapísaných 39 detí. K 15. septembru 2016 evidujeme v 1. ročníku 33 žiakov.

VIDEO 2015

Na školský rok 2015 / 2016 bolo zapísaných 49 detí. K 15. septembru 2015 evidujeme v 1. ročníku 43 žiakov.

VIDEO 2014

Na školský rok 2014/2015 bolo zapísaných do našej školy 39 detí.

Prezentácia 2013                                                   FOTO

Pasovanie prvákov 2013 - žiacke video.

Na školský rok 2013/2014 bolo zapísaných do našej školy 34 detí. 

prezentácia 2012

prezentácia 2011

Na školský rok 2011/2012 bolo zapísaných do našej školy 35 detí. 

prezentácia 2010                                                   FOTO

Na školský rok 2010/2011 zapísaných do našej školy 44 detí.

prezentácia 2009