Základná škola, Dolinský potok č. 1114, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
Streda 25. 5. 2016

Kontakt

Názov: Základná škola, Dolinský potok 1114/28,
Kysucké Nové Mesto
Adresa: Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Email: skola@zssulkovknm.edu.sk
Telefón: 041 421 25 56
Ekonomické oddelenie:
041 421 21 11

ĎALŠIE ODKAZY

NARODENINY A MENINY

Dnes (Streda 25.5.2016)
Matúš Škorvánek (V.A)
Počet návštev: 1356266

Ahoj, sme SUĽKO a SUĽKA! 

Vitajte na stránkach našej školy,

volá sa Základná škola Dolinský potok.

Milí rodičia a priatelia školy,

ak Vás zaujíma dianie v našej škole a chcete byť informovaní o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať, prihláste sa do volieb do rady školy a príďte voliť nových členov.

Termín prijatia kandidátov do volieb do RŠ za základnú školu je do 17.5.2016 do 9,00 hod.  písomne na emailovej adrese: skola@zssulkovknm.edu.sk.

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto sa uskutočnili 18.5.2016 o 15,00 hod. na  plenárnom ZRPŠ.

Bližšie informácie nájdete vo volebnom poriadku...tu.

Výzva

Výsledky z volieb členov do rady školy za rodičov podľa počtu získaných hlasov :

1. Papučíková Soňa, Ing.arch.

2. Vojtek Ján, Ing.

3. Sečník Jozef, JUDr.

4. Pieronová Janka, Mgr.

Nová rada školy bude v tomto zložení pracovať od 01.07.2016.

Ďakujeme rodičom za hojnú účasť, zišla sa nadpolovičná väčšina voličov.

Dňa 18.05. 2016.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa.

Milí rodičia, zážitky zo školy v prírode nájdete na stránke:

www.skolavprirodesulkov.webnode.sk

Deviatakom a ich rodičom: TU.

Záujem o konkrétnu školu si môžete vyhľadať TU.

Čo robiť, keď vaše dieťa neuspelo na prijímacích skúškach na strednú školu TU.

NOVINKY

  • Naši žiaci z 5.B sú veľmi šikovní vynálezcovia. Každý týždeň nás prekvapia nejakým novým zlepšovákom. Ich vynálezy si môžete pozrieť v tomto videu.

  • Dňa 27. 4. 2016 sme v areáli našej školy slávnostne otvorili ovocnú školskú záhradu nového typu na Kysuciach.

    Na otvorení sa zúčastnili riaditeľka ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste Mgr. Anita Tomaníčková spolu s tajomníkom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave p. Jurajom Korčekom, prednostom MsÚ JUDr. Ľubomírom Ježom, vedúcim odboru školstva Mgr. Ladislavom Vendrinským, riaditeľkou údržby mesta Mgr. Dášou Jakubcovou, tajomníkom OV SZZ p. Jánom Dodekom a ZO SZZ v Kysuckom Novom Meste zastupovali predseda ZO SZZ Ing. Ivan Červenc, tajomník ZO SZZ Ing. Alexander Orlinský, podpredseda ZO SZZ Ing. Jaroslav Škereň a člen výboru ZO SZZ Ing. Milan Brodňan.

  • Dňa 2. mája 2016 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Martine. Našu školu reprezentovali dve žiačky – Radka Kandriková (8. B), ktorá sa v konkurencii 13 súťažiacich umiestnila na peknom 3. mieste a Silvinka Klučková (5. B), ktorá si zaslúži naše uznanie, pretože z 11 súťažiacich v kvalite svojho umeleckého prednesu patrila do prvej polovice.

  • V roku 2015 sme si na Slovensku pripomínali 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Významného slovenského pedagóga, politika, publicistu ako i jazykovedca a kodifikátora spisovného slovenského jazyka. Toto výročie sme si formou projektových prác pripomenuli aj v našej ZŠ. Zároveň nás každý deň vybraní žiaci oboznámili so zaujímavosťami z jeho života. A aby sme nezostávali s poznávaním len na pôde našej školy, tak sme už minulý rok začali s organizáciou literárnej exkurzie, ktorá mala ešte viac poodhaliť Štúrov odkaz. Hlavnou koordinátorkou bola p. učiteľka Mgr. Záteková, ale na príprave sa podieľali aj ostatné p. učiteľky SJL: Mgr. Halúsková, Mgr. Káčeriková a Mgr. Dupáková.

  • Ak by ste sa spýtali školopovinných detí, ktoré sú ich najobľúbenejšie dni, určite sa dočkáte takmer rovnakých odpovedí – prázdniny a Vianoce. Nuž, letné prázdniny nám neodbytne klopú na dvere, ale vianočné sviatky sú už dávno za nami alebo ďaleko pred nami.

    My sme však deťom z 5. a 6. ročníka priniesli kúsok tejto atmosféry na exkurzii v Okrase Čadca. Oboznámili sa tam s ručnou výrobou slovenských sklenených ozdôb a baniek, ktoré sú už 60 rokov ich neoddeliteľnou súčasťou a počas existencie výrobného družstva vyrobili podľa požiadaviek zákazníkov viac ako 12 000 rôznych vzorov. Každý jeden kus je originálnym výrobkom, pretože pri ich výrobe nepoužívajú stroje. Našli sme len jediný, v ktorom banky postriebrujú, ale kedysi aj túto prácu robili ručne. Zaujímavosťou pre nás bolo, že prototyp tohto stroja vymysleli a vyrobili dvaja šikovní páni, jeden z Čadce a jeden z Kys. Nového Mesta a že vo firme vyrábajú aj obaly z papierovej lepenky a kartónu podľa požiadaviek zákazníka.